"Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött."

(Márk evangéliuma 9; 37)


2023. szeptember 24-én került sor első osztályos tanítványaink fogadalomtételére a református Ótemplomban. Családtagokkal, tanárokkal, iskolatársakkal teltek meg a templomi padsorok. Nyolc év múlva ballagó diákként kibocsátó áldásra várnak majd itt a szószék előtt ezek a gyermekek, akiket az egyházi iskola tanárainak gondjaira bízott a családjuk. Szolgálattevő lelkesedéssel énekeltek a kicsik, majd szőnyis diákfogadalmuk elmondásának volt tanúja a közösség.

Igét hirdetett Kincses Kálmán, aki az erdélyi székelyszenterzsébeti református gyülekezet lelkipásztora. 

 

Az istentisztelet linkje:

https://www.youtube.com/live/zr4h_Z2N_ao?si=H_csLgy9rXP1V8uN

Születésnapi koncert a Szőnyiben 


A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola 30. tanévének aktív diákjai, a hétköznapokat szervező, embernevelő kollégák, a fenntartó Ótemplomi Református Egyházközség vezetősége, presbiterei, igazgatótanácsosai, öregdiákok, barátok gyűltek össze 2023. szeptember 21-én az iskola székhelyének zöldudvarán. A közös délután a 30. születésnap apropóján született.  

A történelmi boldog békeidők emlékét is idézte ünneplésünkben Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekarának fesztivál koncertje. Gömöri Balázs Őrnagy Úr dirigálásában a katonazenekar változatos darabok összefűzésével szolgálta, hogy közösségünk felszabadult örömmel a zenére engedje a lelkek figyelmét. 

A rézfúvósok jeladása mellett nem mehet el katonaember, mint ahogyan az ünnepes évfordulókról sem feledkezhetünk meg.  

Ennek a városnak 30 éve jelértékű iskolája a Szőnyi, ami mögött 300 éves református köznevelési hagyomány áll.  

Kívánom, hogy mindig legyenek olyan erős hitű, elhívott vezetői a fiataloknak, akik újabb és újabb 30 évet tudnak elkérni az Istentől hálával gondolva a mögöttük álló 3 évtizedre. 

„Isten velünk, kicsoda lehet ellenünk!” 

 
Gilicze Rózsa Judit
igazgatóA Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának nyilatkozata a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola ügyében

A Magyarországi Református Egyház közössége és vezetése szorgalmazza a jogsértő állapot megszüntetését, a tanulók neveléshez és oktatáshoz való alapvető jogának biztosítását és a békesség helyreállítását.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa támogatja a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközséget iskolájának zavartalan működéséért folytatott jogos küzdelmében. Az egyházközség az általa fenntartott Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola illetve Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola részére igényelte Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzatától azokat a nevelési és oktatási feladatai ellátását szolgáló ingatlanokat, amelyek a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján neki biztosítottak. Az önkormányzat döntésével nemcsak a közfeladatot szolgáló tulajdon átadását akadályozza, hanem a tanévkezdéstől a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola tanulócsoportjainak egy részét fizikailag is kizárta az épület használatából, annak ellenére, hogy a korábbi megállapodások alapján ott évek óta folyik tanítás.

Az önkormányzat egyházközséggel szembeni lépései elsősorban nem az intézményt fenntartó gyülekezetet vagy a Magyarországi Református Egyházat hozzák hátrányos helyzetbe, hanem az iskolában tanuló gyermekeket. Mind a tanulók neveléshez és oktatáshoz való alapvető joga, mind pedig a szülők szabad intézményválasztáshoz való joga csorbul. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. A Magyarországi Református Egyház közössége és vezetése szorgalmazza a jogsértő állapot megszüntetését és a békesség helyreállítását.

Budapest, 2023. szeptember 20.

Balog Zoltán,
a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi elnöke

Pásztor Dániel,
a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi alelnöke

Steinbach József,
a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke

Dr. Fekete Károly,
a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

Molnár János,
a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat presbiteri elnöke

Dr. Nemes Pál,
a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat presbiteri alelnöke

Veres Sándor,
a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka

Dr. Molnár Pál,
a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka


Bán Csaba

református lelkész

Gilicze Judit 

igazgató

Rendhagyó irodalomóra 


Szeptember 13-án, Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából Diószegi Szabó Pál vásárhelyi költő tartott rendhagyó irodalomórát a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola 6. évfolyamán tanuló diákoknak. 


A rendhagyó irodalomóra Petőfi Sándor költészetének néhány közismert versét sajátos szempontból gyűjtötte csokorba.

A költő az Itt van az ősz, itt van újra, a Szülőföldemen, a Csatadal, a Befordúltam a konyhára és a Szeptember végén versvilágával elevenítette fel Petőfi tájleíró, természeti, katona, hitvesi és helyzetdal-költészetét.

Ezekhez csatolta, kortárs irodalmi megközelítésként, saját, a fenti versekre írt ún. palimpszesztusait (Befordúltam… a postára, Palimpszesztus egy Petőfi szavalóversenyre, Rózsabogár, Itt van a vers, Petőfivel Szegeden, Nyílnak a bódék, Lázad a lázam, Szélfürdőzés, Nyíljon a lelked, Arany levelem Petőfihez).

Mindezt néhány vers esetében saját megzenésítésben, gitár kísérettel adta elő. 

Bizonyságtétel egy reggeli áhítaton

 

 

"gondom lesz felkentem mécsesére…és ragyogni fog koronája."

                                                     Zsoltárok könyve 132, 17-18

 

Augusztus 31-én tartottuk tanévnyitó istentiszteletünket az Ótemplomban, melyet az 1. és 5. osztályosok és szüleik jelenlétében rendeztünk.

Tanévnyitónk kezdetén három első osztályos kisdiák Kirschner Szofi, Tóth Csanád, és Dezső Benedek köszöntötte a 2023-2024. éves tanévet.

Igazgató asszony az alábbi szavakkal köszöntötte a jelenlévőket:

„Iskolánk históriás könyvében ez a 30-ik jubileumi év. Jelenlétetekkel egy hosszú-hosszú történetbe kapcsolódtok bele. Ugyan ki ne szeretne hős vitéze lenni egy mesekönyvnek? Hát még a valóságos életnek!

Olyan a tanulás, mintha belépnétek egy koromfekete birodalomba. És egyszer csak felvillan egy kis gyertyaláng, és aranysárgán világítani kezd egy betű, mint csillag az esti égen. Aztán újabb nap, újabb betű, újabb csillanó láng, mígnem pompázatosan, szikrázó fényben táncol minden. És ahol korábban csak sötétben botorkáltunk, a világító betűk között elkezdünk olvasni. Aki pedig olvas, és érti is, amit olvas, annak világító lámpácska lesz ez a kezében…”

 

 

Majd szeptember 1-én újra megnyitotta kapuit a nyáron korszerűsített nyílászárókkal, és még korszerűbb fűtésrendszerrel a Pávás-ház. A Deák Ferenc utcán, és a Petőfi utcán is elkezdődött a tanítás 7:40 perckor a tanévnyitó.

 

A tanévnyitó az alábbi linken tekinthető meg.

 

 

Történelmi és irodalmi nagyjaink nyomában a Gömör és Sajó mentén