A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának nyilatkozata a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola ügyében

A Magyarországi Református Egyház közössége és vezetése szorgalmazza a jogsértő állapot megszüntetését, a tanulók neveléshez és oktatáshoz való alapvető jogának biztosítását és a békesség helyreállítását.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa támogatja a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközséget iskolájának zavartalan működéséért folytatott jogos küzdelmében. Az egyházközség az általa fenntartott Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola illetve Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola részére igényelte Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzatától azokat a nevelési és oktatási feladatai ellátását szolgáló ingatlanokat, amelyek a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján neki biztosítottak. Az önkormányzat döntésével nemcsak a közfeladatot szolgáló tulajdon átadását akadályozza, hanem a tanévkezdéstől a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola tanulócsoportjainak egy részét fizikailag is kizárta az épület használatából, annak ellenére, hogy a korábbi megállapodások alapján ott évek óta folyik tanítás.

Az önkormányzat egyházközséggel szembeni lépései elsősorban nem az intézményt fenntartó gyülekezetet vagy a Magyarországi Református Egyházat hozzák hátrányos helyzetbe, hanem az iskolában tanuló gyermekeket. Mind a tanulók neveléshez és oktatáshoz való alapvető joga, mind pedig a szülők szabad intézményválasztáshoz való joga csorbul. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. A Magyarországi Református Egyház közössége és vezetése szorgalmazza a jogsértő állapot megszüntetését és a békesség helyreállítását.

Budapest, 2023. szeptember 20.

Balog Zoltán,
a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi elnöke

Pásztor Dániel,
a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi alelnöke

Steinbach József,
a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke

Dr. Fekete Károly,
a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

Molnár János,
a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat presbiteri elnöke

Dr. Nemes Pál,
a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat presbiteri alelnöke

Veres Sándor,
a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka

Dr. Molnár Pál,
a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka


Bán Csaba

református lelkész

Gilicze Judit 

igazgató