Rendhagyó irodalomóra 


Szeptember 13-án, Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából Diószegi Szabó Pál vásárhelyi költő tartott rendhagyó irodalomórát a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola 6. évfolyamán tanuló diákoknak. 


A rendhagyó irodalomóra Petőfi Sándor költészetének néhány közismert versét sajátos szempontból gyűjtötte csokorba.

A költő az Itt van az ősz, itt van újra, a Szülőföldemen, a Csatadal, a Befordúltam a konyhára és a Szeptember végén versvilágával elevenítette fel Petőfi tájleíró, természeti, katona, hitvesi és helyzetdal-költészetét.

Ezekhez csatolta, kortárs irodalmi megközelítésként, saját, a fenti versekre írt ún. palimpszesztusait (Befordúltam… a postára, Palimpszesztus egy Petőfi szavalóversenyre, Rózsabogár, Itt van a vers, Petőfivel Szegeden, Nyílnak a bódék, Lázad a lázam, Szélfürdőzés, Nyíljon a lelked, Arany levelem Petőfihez).

Mindezt néhány vers esetében saját megzenésítésben, gitár kísérettel adta elő. 

Bizonyságtétel egy reggeli áhítaton

 

 

"gondom lesz felkentem mécsesére…és ragyogni fog koronája."

                                                     Zsoltárok könyve 132, 17-18

 

Augusztus 31-én tartottuk tanévnyitó istentiszteletünket az Ótemplomban, melyet az 1. és 5. osztályosok és szüleik jelenlétében rendeztünk.

Tanévnyitónk kezdetén három első osztályos kisdiák Kirschner Szofi, Tóth Csanád, és Dezső Benedek köszöntötte a 2023-2024. éves tanévet.

Igazgató asszony az alábbi szavakkal köszöntötte a jelenlévőket:

„Iskolánk históriás könyvében ez a 30-ik jubileumi év. Jelenlétetekkel egy hosszú-hosszú történetbe kapcsolódtok bele. Ugyan ki ne szeretne hős vitéze lenni egy mesekönyvnek? Hát még a valóságos életnek!

Olyan a tanulás, mintha belépnétek egy koromfekete birodalomba. És egyszer csak felvillan egy kis gyertyaláng, és aranysárgán világítani kezd egy betű, mint csillag az esti égen. Aztán újabb nap, újabb betű, újabb csillanó láng, mígnem pompázatosan, szikrázó fényben táncol minden. És ahol korábban csak sötétben botorkáltunk, a világító betűk között elkezdünk olvasni. Aki pedig olvas, és érti is, amit olvas, annak világító lámpácska lesz ez a kezében…”

 

 

Majd szeptember 1-én újra megnyitotta kapuit a nyáron korszerűsített nyílászárókkal, és még korszerűbb fűtésrendszerrel a Pávás-ház. A Deák Ferenc utcán, és a Petőfi utcán is elkezdődött a tanítás 7:40 perckor a tanévnyitó.

 

A tanévnyitó az alábbi linken tekinthető meg.

Történelmi és irodalmi nagyjaink nyomában a Gömör és Sajó mentén 

 

 

 

 

 


 

 Oldalak