Iskolatörténet

1994-től Hódmezővásárhelyen már századokkal ezelőtt sok református iskola működött. Ezeket a szocialista rendszer mind felszámolta, az épületeket államosították. A rendszerváltás után került előtérbe a gondolat, hogy városunkban is újra fel kell éleszteni a református nevelést.

A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskolát 1994. április 20-án alapította a Hódmezővásárhelyi 12 Jogutód Református Egyházközség, mely ma is Hódmezővásárhely egyetlen református általános iskolája. Az első tanév a Deák Ferenc utca 4. szám alatti épületben indult, ahol még két közoktatási intézménynek működtek osztályai. A református iskola két termet kapott ebben az épületben, az egyik osztályteremként, a másik étkezőként ill. tornaszobaként funkcionált.

A beindult első osztály 24 fővel kezdte a munkát, Ágostonné Sújtó Edit osztálytanító vezetésével, aki az iskola igazgatói feladatait is ellátta. A következő tanév hasonló tárgyi feltételek mellett, kibővült létszámmal folytatódott, de a harmadik évkezdés elengedhetetlen feltétele, a tantermi bővítés, nem valósult meg. Így a tanulmányi munkát két külön helyen kezdték a diákok: az új első és a harmadik osztály a Deák Ferenc utca 4. szám alatti iskolaépületben, a 2. osztály pedig a Zrínyi utca 5. szám alatti Református Egyházi Hivatal könyvtárszobájában kapott elhelyezést. A tanév közepén ez utóbbi helyről költözni kellett, az osztály a Deák Ferenc utcai épület tanári helyiségében dolgozott tovább.

Az év igazgatóváltást is hozott, a vezetői megbízást Dányi Józsefné kapta. A pedagógia munkát nevelői távozás is nehezítette. Az 1997/1998-as tanévkezdés fordulatot hozott. A Kálvin téri valamikori Karancsi Parókia visszakerült a Református Újtemplom tulajdonába, s lett három évre a Szőnyisek új otthona. 1997-től két éven keresztül az intézmény megbízott igazgatója Kása Ferenc, az Újtemplomi Református Gyülekezet lelkipásztora lett. Vezetése alatt kapta meg az iskola az állandó működési engedélyét. 1998. júniusában az iskola legnagyobb diákjai, az akkori negyedikesek, elballagtak. A 12 fős osztályból heten felvételt nyertek a Bethlen Gábor Református Gimnázium 8 osztályos tagozatára, ketten osztályismétlésre kényszerültek, három tanulónk pedig más általános iskolában folytatta tanulmányait. Így szeptemberben újra csak alsó tagozata volt az iskolának. 1999-ben lejárt Kása Ferenc igazgatói megbízása.

Az iskolavezetői állás betöltésére ketten nyújtottak be pályázatot. Az igazgatótanács kinevezését Hódiné Földesi Sára nyerte el. Az oktató-nevelő munkára, először az iskola történetében, hatan kaptak kinevezést, és további négy óraadó dolgozott az intézményben. Ez volt a Kálvin téri épületben töltött utolsó tanév, mert az iskola osztályai kinőtték a házat. Mérföldkőnek tekinthető az iskola történetében, hogy 2000. február 17-én a Deák Ferenc utca 4. szám alatti, hajdan református tulajdonban levő épület, a kárpótlási igényre feleletül, visszakerült a Református Egyház gondozásába. Az új tanévet megelőzendő átalakítási munkálatoknak, felújításoknak köszönhetően szeptemberben szép tantermek fogadták a gyerekeket. Így megnyílt az évtizedekkel ezelőtt bezárt iskolakapu. Ekkor mind a hat osztálynak volt saját tanterme. Rendelkezésre állt egy tornaszoba és egy számítástechnika terem is.

A kinevezett pedagógusok száma kilencre emelkedett. 2001 őszén a padlástérben két új tanterem kialakítására került sor és végre lett saját ebédlő helyisége iskolánknak. A Mindszenti Alapfokú Művészeti Iskolával való együttműködés lehetővé tette, hogy a gyerekek néptánc, furulya, zongora, hegedű és szintetizátor órákat is vegyenek. 2002 szeptemberében a nyolcadik osztállyal teljes lett az általános iskolai képzés. Az állandó pedagógus munkaerő 13 főre bővült, a diákok száma 130 fölé emelkedett. A lapos tetőn újabb bővítési munkálatok kezdődtek. 2003. február 26-án Gilicze András esperes jelenlétében került átadásra az újabb tanterem és könyvtárszoba. Korszerű számítástechnikai szaktanterem biztosítja az informatikai képzést, illetve hozzáférést a digitális tananyaghoz. Az iskola akadálymentesítése 2006 második félévére valósult meg. A kényelmes és otthonos földszinti tantermek kerekesszékkel is megközelíthetők. A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola nyolc évfolyammal várja a város és a környező települések gyermekeit.