A fenntartó által elnyert pályázati összegből a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola

11 600 000 Ft összegben részesült.
A program közvetlen célja a közoktatás területén az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) alapú oktatás alapjainak megteremtése, azaz a diákok, tanárok ellátása hordozható személyi számítógépekkel.
Ennek révén az IKT lehetőségek alkalmazása mind a tanórai, mind az otthoni tanulás tekintetében jelentős mértékben kiszélesednek. Az IKT eszközök alkalmazásával könnyebben megvalósítható a differenciált oktatás az összes tantárgyban. A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése az oktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.
A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozta, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.
A képzés során a fiataloknak meg kell tanulniuk alkalmazni a mai kor info-kommunikációs eszközei által biztosított lehetőségeket.
A 21. század tudásalapú társadalmában elengedhetetlenül fontos az informatikai írástudás, amelynek elsajátítását minél fiatalabb életkorban meg kell kezdeni. Aki gyermekkorától kezdve nem jut az informatikai alapismeretek birtokába, szinte behozhatatlan, hátrányos helyzetbe kerül társaival szemben. Ennek érdekében a tanulók felkészítése az új évezred információs társadalmára a közoktatás kiemelt feladata. Az informatikai ismereteket, eszközöket, a kommunikációs kultúrát mindenki számára ingyenesen kell hozzáférhetővé tenni az oktatási rendszeren belül.

A pályázat keretében a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola az alábbi IKT eszközöket szerezte be:

92 tanulói, 4 tanári laptop (+ tároló, és WIFI)